ใบงานที่ 3 การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวน 3 หลัก ไม่มีการทด

Age: 8-10
Level: ป.3
Language: Thai (th)
ID: 1387780
13/09/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: คณิตศาสตร์ (1061932)
Main content: การคูณ (2012512)

การคูณหนึ่งหลักกับจำนวนสามหลัก

Other contents: การคูณหนึ่งหลักกับสามหลัก
ใบงานที่ 3 การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวน 3 หลัก ไม่มีการทด