ใบงานการทำปุ๋ยหมักในตะกร้า

Age: 17-18
Level: มัธยมศึกษาปีที่ 6
Language: Thai (th)
ID: 1217625
01/08/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: การงานอาชีพ (1061795)
Main content: งานเกษตร (2005751)

ทำส่งกันนะ

Other contents: วัดประเมินท้ายชั่วโมง
ใบงานการทำปุ๋ยหมักในตะกร้า