Fagota

Age: 8-9
Level: 3
Language: Samoan (sm)
ID: 1953320
21/03/2022
Country code: AS
Country: American Samoa
School subject: Samoan (1048167)
Main content: Upu Fou (1735456)

Filifilii le tali sa'o e fa'atumu ai fuai'upu nei.

Fagota