Algoritma, Pseudokod dan Carta Alir dalam aktiviti harian

mhasnan84

Member for

2 years 10 months
Age: 12
Level: Tahun 6
Language: Malay (ms)
ID: 1003893
16/05/2021
Country code: MY
Country: Malaysia
School subject: TMK (1061747)
Main content: Algpritma, Pseudokod dan Carta Alir (1377889)

Murid perlu isi ruang kosong dengan maklumat daripada Pseudokod.

Other contents: Isi tempat kosong
Algoritma, Pseudokod dan Carta Alir dalam aktiviti harian
Algoritma, Pseudokod dan Carta Alir dalam aktiviti harian