Kesan Terhadap Pentadbiran Akibat Penjajahan

Loading ad...

Age: 11
Level: 5
Language: Malay (ms)
ID: 1412526
19/09/2021
Country code: MY
Country: Malaysia
School subject: Sejarah (1061891)
Main content: Kesan Pentadbiran oleh Penjajahan (1530846)

Isikan jawapan di ruangan yang diberikan dengan perkataan yang bernas. Jangan biarkan jawapan kamu sepatah dua kata. Cuba isikan jawapan yang munasabah berdasarkan rujukan yang diberikan.

Other contents: Murid-murid boleh buat rujukan di buku teks halaman 52.

Loading ad...

Kesan Terhadap Pentadbiran Akibat Penjajahan

Loading ad...