Сенки

Loading ad...

Age: 7-8
Level: второ
Language: Macedonian (mk)
ID: 321018
08/08/2020
Country code: MK
Country: North Macedonia
School subject: Природни науки (1061027)
Main content: Препознавање на сенки на живи суштества (1135419)
From worksheet author:

Да се оспособат за препознавање на сенки на живи суштетсва.Да се обидат да прават едноставни сенки со своите дланки

Other contents:
Повторување

Loading ad...

Сенки

Loading ad...