Слушни ,усно одговори,запиши,меморирај

Loading ad...

Age: 7-8
Level: второ
Language: Macedonian (mk)
ID: 308403
22/07/2020
Country code: MK
Country: North Macedonia
School subject: македонски јазик (1092808)
Main content: Ја учиме азбуката низ песни,гатанки и дополнувалки (1131664)
From worksheet author:

Учениците на интересен начин да се оспособат за откривање на гатанки и дополнувалки,со желба да меморираат песни.

Other contents:
обработка,повторување

Loading ad...

Слушни ,усно одговори,запиши,меморирај
Слушни ,усно одговори,запиши,меморирај
Слушни ,усно одговори,запиши,меморирај
Слушни ,усно одговори,запиши,меморирај

Loading ad...