Печатни букви П и Б

Loading ad...

Age: 7-8
Level: второ
Language: Macedonian (mk)
ID: 1046265
30/05/2021
Country code: MK
Country: North Macedonia
School subject: македонски јазик (1092808)
Main content: Обработка на букви (1392021)
From worksheet author:

Учениците треба да можат да ја пронајдат буквата во зборот,да одредат во кои зборови се наоѓа на почетокот

Other contents:
Вежби во пишување на буквите

Loading ad...

Печатни букви П и Б

Loading ad...