מבדק שיעורי בית בהסתברות

Age: 13-18
Level: 8-10
Language: Hebrew (modern) (he)
ID: 667500
26/01/2021
Country code: IL
Country: Israel
School subject: מתמטיקה (1061857)
Main content: הסתברות פשוטה (1257981)

הסתברות בשלב אחד

מבדק שיעורי בית בהסתברות