שיפוע פונקציה קווית

avitalf

Member for

3 years
Age: 13-14
Level: 8
Language: Hebrew (modern) (he)
ID: 548723
29/11/2020
Country code: IL
Country: Israel
School subject: מתמטיקה (1061857)
Main content: פונקציה קווית (2011604)

תרגול שיפוע של פונקציה קווית וישרים מראשית הצירים

Other contents: שיפוא
שיפוע פונקציה קווית
שיפוע פונקציה קווית
שיפוע פונקציה קווית
שיפוע פונקציה קווית