מערכת משוואות

assadhala

Member for

3 years
Age: 15-18
Level: שלוש יחידות
Language: Hebrew (modern) (he)
ID: 406231
07/10/2020
Country code: IL
Country: Israel
School subject: מתמטיקה (1061857)
Main content: אלגברה (2010798)

פתרון מערכת משוואות -בצורה אלגברית בשתי שיטות
שיטת השוואה , שיטת הצבה

מערכת משוואות
מערכת משוואות
מערכת משוואות