ใบงานที่ 1 การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

apicheij

Member for

1 year 3 months
Age: 15+
Level: ้R 1
Language: English (en)
ID: 2068347
12/06/2022
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว (1011320)
Main content: การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า (1775346)

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

Other contents: การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ใบงานที่ 1 การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า