Μεικτοί αριθμοί - Καταχρηστικά κλάσματα

ElliC

Member for

3 years 4 months
Age: 9
Level: Δ΄
Language: Greek (modern) (el)
ID: 846783
23/03/2021
Country code: CY
Country: Cyprus
School subject: Μαθηματικά (1061907)
Main content: Κλάσματα (2028621)

Μετατροπή μεικτών σε καταχρηστικά κλάσματα και το αντίστροφο

Other contents: Μεικτοί αριθμοί, καταχρηστικά κλάσματα
Μεικτοί αριθμοί - Καταχρηστικά κλάσματα