Μετατροπή ετερώνυμων κλασμάτων σε ομώνυμα

Age: 10-12
Level: δημοτικό
Language: Greek (modern) (el)
ID: 776263
02/03/2021
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Μαθηματικά (1061907)
Main content: Κλάσματα (2028621)

Μετατροπή ομώνυμων σε ετερώνυμα κλάσματα

Other contents: ομώνυμα ετερώνυμα κλάσματα
Μετατροπή ετερώνυμων κλασμάτων σε ομώνυμα