Κλάσματα

Age: 8-12
Level: Γ
Language: Greek (modern) (el)
ID: 599244
18/12/2020
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Μαθηματικά (1061907)
Main content: Κλάσματα (2028621)

Σημειώνω αριθμητή και παρονομαστή

Κλάσματα