Θυμάμαι την προπαίδεια

Age: 7-8
Level: Β δημοτικού
Language: Greek (modern) (el)
ID: 276160
16/06/2020
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Μαθηματικά (1061907)
Main content: Προπαίδεια (2010232)

Διαδραστικό φύλλο εργασίας για εξάσκηση στην προπαίδεια

Θυμάμαι την προπαίδεια