Τα τρία γουρουνάκια και τα υλικά των σπιτιών τους

Age: 4-6
Level: Αντιστοίχιση
Language: Greek (modern) (el)
ID: 1693758
29/11/2021
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Μαθηματικά (1061907)
Main content: Αντιστοίχιση (2028496)

Με ποιο υλικό έφτιαξε το κάθε γουρουνάκι το σπιτάκι του;

Other contents: Παραμύθι
Τα τρία γουρουνάκια και τα υλικά των σπιτιών τους