Αρσενικά ουσιαστικά σε -ης - Άσκηση

Age: 6-10
Level: Β' Γ' Δημοτικού
Language: Greek (modern) (el)
ID: 585437
12/12/2020
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Γραμματική (1093162)
Main content: Άσκηση με αρσενικά ουσιαστικά σε -ης (1228080)

Άσκηση με αρσενικά ουσιαστικά σε -ης

Αρσενικά ουσιαστικά σε -ης - Άσκηση