Χρόνοι ρημάτων 2

Age: 9-12
Level: 9-12
Language: Greek (modern) (el)
ID: 227539
25/05/2020
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Γραμματική (1093162)
Main content: Χρόνοι ρημάτων (1865976)

Μαθαίνω την κλίση των ρημάτων της β' συζυγίας στον Μέλλοντα Εξακολουθητικό και Μέλλοντα Συνοπτικό

Other contents: Μέλλοντας Εξακολουθητικός-Μέλλοντας Συνοπτικός
Χρόνοι ρημάτων 2
Χρόνοι ρημάτων 2
Χρόνοι ρημάτων 2
Χρόνοι ρημάτων 2
Χρόνοι ρημάτων 2
Χρόνοι ρημάτων 2