Οι χρόνοι του ρήματος

Age: 7-11
Level: Γ΄- Δ΄- Ε΄
Language: Greek (modern) (el)
ID: 189046
14/05/2020
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Γραμματική (1093162)
Main content: Οι χρόνοι του ρήματος (1097889)

Μαθαίνω τους χρόνους του ρήματος. Ενώνω αυτά που ταιριάζουν.

Οι χρόνοι του ρήματος
Οι χρόνοι του ρήματος
Οι χρόνοι του ρήματος
Οι χρόνοι του ρήματος
Οι χρόνοι του ρήματος
Οι χρόνοι του ρήματος
Οι χρόνοι του ρήματος
Οι χρόνοι του ρήματος
Οι χρόνοι του ρήματος