Γλώσσα Δ΄ Δημοτικού-Παραθετικά επιθέτων

Age: 9-10
Level: Δ΄ Δημοτικού
Language: Greek (modern) (el)
ID: 906673
13/04/2021
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Γλώσσα (1061919)
Main content: Γραμματική (2013011)

Αναγνώριση βαθμού επιθέτων σε προτάσεις.

Other contents: Παραθετικά επιθέτων
Γλώσσα Δ΄ Δημοτικού-Παραθετικά επιθέτων