Σχήματα λόγου

Age: 11-12
Level: ΣΤ
Language: Greek (modern) (el)
ID: 863022
28/03/2021
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Γλώσσα (1061919)
Main content: Ασκήσεις (2009237)
From worksheet author:

Μεταφορά - Παρομοίωση - Προσωποποίηση

Loading ad...

Σχήματα λόγου

Loading ad...