Επίθετα σε -ων, -ουσα, -ον

Age: 11-15
Level: ΣΤ
Language: Greek (modern) (el)
ID: 859714
26/03/2021
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Γλώσσα (1061919)
Main content: Γραμματική (2013011)
From worksheet author:

Η κλίση των επιθέτων σε -ων, -ούσα, -ον

Loading ad...

Επίθετα σε -ων, -ουσα, -ον

Loading ad...