Μεταφορικές προτάσεις

Loading ad...

Age: 6-7
Level: Α Δημοτικού
Language: Greek (modern) (el)
ID: 821112
16/03/2021
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Γλώσσα (1061919)
Main content: Προφορικός λόγος (2004195)
From worksheet author:

Διάβασε τις προτάσεις και ένωσέ τες με τη σωστή εικόνα.

Other contents:
γλωσσική επικοινωνία

Loading ad...

Μεταφορικές προτάσεις

Loading ad...