Αόριστα άρθρα Προσωπικές αντωνυμίες

Age: 11-12
Level: 5
Language: Greek (modern) (el)
ID: 626876
11/01/2021
Country code: CY
Country: Cyprus
School subject: Γλώσσα (1061919)
Main content: Άρθρα αντωνυμίες (1243248)
From worksheet author:

Διάκριση οριστικών άρθρων από αδύνατους τύπους προσωπικών αντωνυμιών

Other contents:
άρθρα αντωνυμίες

Loading ad...

Αόριστα άρθρα Προσωπικές αντωνυμίες

Loading ad...