Ένα λεμόνι με φτερά

Age: 6-7
Level: Α
Language: Greek (modern) (el)
ID: 593335
15/12/2020
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Γλώσσα (1061919)
Main content: Ασκήσεις (2009237)

Συμπληρώνω τις προτάσεις, γράφω λέξεις και συλλαβές.

Other contents: Εμπεδωτικές ασκήσεις
Ένα λεμόνι με φτερά