Προτάσεις με το -με-.

Loading ad...

Age: 5-7
Level: Α Δημοτικού
Language: Greek (modern) (el)
ID: 584365
11/12/2020
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Γλώσσα (1061919)
Main content: Προφορική έκφραση (1227687)

Φτιάξε προτάσεις που να ξεκινούν με τη λέξη "με".

Other contents: Προτασιακός λόγς

Loading ad...

Προτάσεις με το -με-.
Προτάσεις με το -με-.
Προτάσεις με το -με-.
Προτάσεις με το -με-.

Loading ad...