Σύνδεση προτάσεων

Age: 11-12
Level: ΣΤ
Language: Greek (modern) (el)
ID: 2285323
06/02/2023
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Γλώσσα (1061919)
Main content: Συντακτικό (2009022)
From worksheet author:

παρατακτική και υποτακτική σύνδεση προτάσεων - ασύνδετο σχήμα (Θεωρία και ασκήσεις)

Loading ad...

Σύνδεση προτάσεων
Σύνδεση προτάσεων

Loading ad...