Μαθαινω τις φωνές α ε ι ο (φωνήεντα)

Solazari

Member for

2 years 10 months
Age: 5-6
Level: Α
Language: Greek (modern) (el)
ID: 1977872
01/04/2022
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Γλώσσα (1061919)
Main content: Φωνήεντα (1962934)

Μαθαινω τα 4 βασικά φωνήεντα

Μαθαινω τις φωνές α ε ι ο (φωνήεντα)
Μαθαινω τις φωνές α ε ι ο (φωνήεντα)
Μαθαινω τις φωνές α ε ι ο (φωνήεντα)
Μαθαινω τις φωνές α ε ι ο (φωνήεντα)
Μαθαινω τις φωνές α ε ι ο (φωνήεντα)
Μαθαινω τις φωνές α ε ι ο (φωνήεντα)
Μαθαινω τις φωνές α ε ι ο (φωνήεντα)
Μαθαινω τις φωνές α ε ι ο (φωνήεντα)
Μαθαινω τις φωνές α ε ι ο (φωνήεντα)