Τι να παραγγείλω

elenaouli

Member for

2 years 11 months
Age: 6-8
Level: 6-8
Language: Greek (modern) (el)
ID: 1968805
28/03/2022
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Γλώσσα (1061919)
Main content: Γραμματική (2013011)

Το ρήμα θέλω

Τι να παραγγείλω
Τι να παραγγείλω
Τι να παραγγείλω
Τι να παραγγείλω
Τι να παραγγείλω
Τι να παραγγείλω
Τι να παραγγείλω
Τι να παραγγείλω
Τι να παραγγείλω