Υποθετικές προτάσεις - Υποθετικός λόγος

Age: 10-12
Level: Ε - ΣΤ
Language: Greek (modern) (el)
ID: 1724227
10/12/2021
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Γλώσσα (1061919)
Main content: Ασκήσεις (2009237)

από το σχολικό βιβλίο "Γραμματική Ε & ΣΤ"

Υποθετικές προτάσεις - Υποθετικός λόγος