Κυριολεξία-Μεταφορά-Παρομοίωση

Age: 8-12
Level: Δημοτικό
Language: Greek (modern) (el)
ID: 156675
05/05/2020
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Γλώσσα (1061919)
Main content: Σχήματα λόγου (1089054)
From worksheet author:

Θεωρία και ασκήσεις στην κυριολεξία, μεταφορά και παρομοίωση

Other contents:
Κυριολεξία-Μεταφορά-Παρομοίωση

Loading ad...

Κυριολεξία-Μεταφορά-Παρομοίωση
Κυριολεξία-Μεταφορά-Παρομοίωση

Loading ad...