Ευθύς και πλάγιος λόγος

katia_mitsi

Member for

3 years 4 months
Age: 8-11
Level: Δ' Δημοτικού
Language: Greek (modern) (el)
ID: 154902
04/05/2020
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Γλώσσα (1061919)
Main content: Ευθύς και πλάγιος λόγος (1992708)

9η ενότητα-Όρνιθες- ευθύς και πλάγιος λόγος

Ευθύς και πλάγιος λόγος