Θερμότητα-θερμοκρασία

Age: 10-11
Level: Ε'
Language: Greek (modern) (el)
ID: 606778
26/12/2020
Country code: GL
Country: Greenland
School subject: Φυσικές Επιστήμες (1061512)
Main content: Δύο έννοιες διαφορετικές (1235722)
From worksheet author:

φυσική Ε' θερμότητα

Other contents:
Διάκριση θερμότητας-θερμοκρασίας

Loading ad...

Θερμότητα-θερμοκρασία

Loading ad...