Ρήμα-Υποκείμενο-Αντικείμενο-Κατηγορούμενο

Loading ad...

Age: 9-14
Level: Δ' - Ε΄Τάξη
Language: Greek (modern) (el)
ID: 1682779
25/11/2021
Country code: CY
Country: Cyprus
School subject: Ελληνικά (1061642)
Main content: Προτάσεις με Ρήμα-Υποκείμενο-Αντικείμενο-Κατηγορούμενο (1634170)

Αναγνώριση Ρήματος, Υποκειμένου, Αντικειμένου ή Κατηγορούμενου

Other contents: Ρήμα,Υποκείμενο,Αντικείμενο,Κατηγορούμενο

Loading ad...

Ρήμα-Υποκείμενο-Αντικείμενο-Κατηγορούμενο

Loading ad...