Επαγγέλματα και τόπος εργασίας

Loading ad...

Age: 6-15
Level: Ειδική αγωγή
Language: Greek (modern) (el)
ID: 231949
27/05/2020
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Ειδική αγωγή (1056167)
Main content: Κοινωνικές δεξιότητες (1109664)

Κατανόηση του ρόλου των επαγγελμάτων και του ειδικού "σημείου" στο οποίο πρέπει να ασκείται.

Loading ad...

Επαγγέλματα και τόπος εργασίας
Επαγγέλματα και τόπος εργασίας
Επαγγέλματα και τόπος εργασίας
Επαγγέλματα και τόπος εργασίας
Επαγγέλματα και τόπος εργασίας

Loading ad...