Συμπληρώνω γράμματα με τόνους

Loading ad...

Age: 6-8
Level: Α-Γ Δημοτικού
Language: Greek (modern) (el)
ID: 180392
12/05/2020
Country code: GR
Country: Greece
School subject: computer science (1092425)
Main content: Πληκτρολόγιο (2028564)
From worksheet author:

Σε αυτό το φύλλο θα δούμε πώς εισάγουμε τόνο σε ένα γράμμα

Loading ad...

Συμπληρώνω γράμματα με τόνους

Loading ad...