Σωστή θέση εργασίας στον υπολογιστή

Age: 6-12
Level: Α-Στ
Language: Greek (modern) (el)
ID: 137368
28/04/2020
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Computer Science (1059847)
Main content: Εργονομία υπολογιστή (1084064)

Σύρετε το πλαίσιο με τις οδηγίες για τη σωστή θέση εργασίας στο σωστό κενό πλαίσιο

Σωστή θέση εργασίας στον υπολογιστή
Σωστή θέση εργασίας στον υπολογιστή