Vocabulari Escola

Member for

2 years 8 months
Age: 5+
Level: 1º, 2º primaria
Language: Catalan (ca)
ID: 1611140
06/11/2021
Country code: ES
Country: Spain
School subject: Valencià (1061790)
Main content: Vocabulari material escolar (2083462)
From worksheet author:

Relaciona cada paraula amb el dibuix corresponent.

Worksheet description:
Objectiu educatiu:
Aquesta activitat té com a objectiu principal enriquir el vocabulari dels estudiants en català, específicament en el context escolar. Mitjançant la identificació i aprenentatge de paraules vinculades a material escolar com maquineta, estoig, taula, cadira, llibre, o llapis, s'espera que els alumnes ampliïn el seu repertori lingüístic de manera significativa.

Contingut principal:
El contingut principal d'aquesta activitat se centra en el vocabulari relacionat amb l'entorn escolar. Es destaquen paraules clau com estoj, llibre, regle, tisores, o pissarra, totes elles essencials per a comunicar-se i entendre l'entorn educatiu. Això permetrà als estudiants adquirir lèxic específic i útil per al seu dia a dia a l'escola.

Context lingüístic i nivell educatiu:
El contingut d'aquesta activitat està adaptat per als estudiants que parlen català i es troben en un nivell educatiu adequat per al seu aprenentatge. S'ha tingut en compte el seu nivell de comprensió i competència lingüística per oferir-los un recurs en adequació amb les seves necessitats d'aprenentatge.

Relevància del temari:
Aquesta activitat està estretament vinculada amb la matèria de Valencià, ja que ofereix vocabulari específic en aquesta llengua relacionat amb l'entorn escolar. Això demostra com aquesta activitat es connecta amb el currículum i com pot contribuir a la millora de les habilitats lingüístiques dels estudiants en aquesta llengua.

Instruccions:
Les paraules i frases que formen part de les instruccions, com 'VOCABULARI', 'maquineta', 'estrengerir', 'llibre', 'tisores', o 'pissarra', han estat integrades dins de l'activitat per guiar els estudiants en l'identificació i comprensió del vocabulari escolar. Aquestes paraules serveixen com a referència i fonament per a les preguntes i exercicis inclosos en el material, facilitant així el procés d'aprenentatge dels alumnes.

Loading ad...

Vocabulari Escola

Loading ad...