Col·locar els antònims al seu lloc 1. Adjectius de persones.