Essa sorda i essa sonora

Age: 7-17
Level: 4t
Language: Catalan (ca)
ID: 1039152
27/05/2021
Country code: ES
Country: Spain
School subject: Llengua catalana (1061925)
Main content: Ortografia (2012964)
From worksheet author:

Essa sorda i essa sonora

Worksheet description:
Objectiu:
Aquesta activitat està dissenyada per ajudar als alumnes a comprendre i diferenciar entre la essa sorda i la sonora a través de l'ortografia catalana. L'objectiu principal és que els estudiants puguin identificar quan s'ha d'utilitzar cada so en paraules concretes i aplicar aquest coneixement en la seva escriptura.

Contingut:
Aquesta fitxa de treball se centra en l'ortografia catalana, específicament en la distinció entre la sonora "s" i la sorda "ss". A través de l'exercici de classificar paraules segons el so de la "s", els alumnes tindran l'oportunitat de practicar i reforçar la seva comprensió d'aquests dos sons fonètics.

Context de l'idioma i nivell educatiu:
Aquesta activitat s'adreça als alumnes de llengua catalana i està adaptada al seu nivell educatiu. S'espera que els estudiants ja tinguin una base en la ortografia catalana i puguin aplicar aquest coneixement per distingir entre la essa sonora i sorda. Això permetrà que la fitxa sigui un recurs útil i desafiador per a ells.

Relevància de la matèria:
Aquesta fitxa s'integra perfectament en el marc del currículum de llengua catalana. L'ortografia és una part fonamental de la competència lingüística dels alumnes i la capacitat de diferenciar entre sons com la sonora i la sorda és crucial per a una escriptura precisa i correcta. A través d'aquesta activitat, els estudiants podran millorar les seves habilitats en aquest àmbit i reforçar els fonaments de la llengua catalana.

Instruccions:
Les instruccions proporcionades en aquesta fitxa estan dissenyades per clarificar les regles d'ortografia rellevants per distingir entre la essa sorda i la sonora en català. Utilitzant exemples concrets i situacions d'escriptura comunes, es guia als alumnes a través del procés d'identificar quin so correspondrà a cada paraula segons les regles establertes. Això no només ajuda a reforçar la comprensió teòrica, sinó que també ofereix una oportunitat pràctica per aplicar aquests coneixements en contextos reals de redacció.

Loading ad...

Essa sorda i essa sonora
Essa sorda i essa sonora

Loading ad...