Музика задача 2

Age: 7-13
Level: Grade 2/ Grade 3/ Grade 4
Language: Bulgarian (bg)
ID: 646513
19/01/2021
Country code: GB
Country: United Kingdom
School subject: Музика (1061348)
Main content: Музика- Композитори- Линия на времето (1250100)
From worksheet author:

Композитори, произведения, линия на времето. Междупредметната връзка по математика е подходяща за ученици от III клас нагоре, които работят с хилядни (сравняване на четирицифрени числа).

Other contents:
Математика

Loading ad...

Музика задача 2

Loading ad...