Събиране и изваждане на числата до 20

Age: 7-8
Level: 1
Language: Bulgarian (bg)
ID: 7012285
20/04/2023
Country code: BG
Country: Bulgaria
School subject: Математика (1061855)
Main content: Задачи за събира и изваждане, сравняване на числа (2131224)

Задачи за 1 клас
Събиране и изваждане до 20

Събиране и изваждане на числата до 20