Събиране и изваждане на смесени числа

Age: 11-13
Level: 5
Language: Bulgarian (bg)
ID: 558435
02/12/2020
Country code: BG
Country: Bulgaria
School subject: Математика (1061855)
Main content: Смесени числа (1218572)

Работен лист за упражнение върху събиране и изваждане на смесени числа

Събиране и изваждане на смесени числа