Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване

Age: 7-9
Level: Grade 2
Language: Bulgarian (bg)
ID: 1615330
07/11/2021
Country code: BG
Country: Bulgaria
School subject: Математика (1061855)
Main content: Събиране и изваждане до 100 (2004399)

Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване

Other contents: Събиране и изваждане до 100 без преминаване
Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване