Намиране на неизвестно събираемо

Age: 7-9
Level: Grade 2
Language: Bulgarian (bg)
ID: 1611999
07/11/2021
Country code: BG
Country: Bulgaria
School subject: Математика - Maths (989674)
Main content: Намиране на неизвестно събираемо (1607336)

Събиране и изваждане до 100 без преминаване. Намиране на неизвестно събираемо

Other contents: Събиране и изваждане до 100 без преминаване
Намиране на неизвестно събираемо