Students access
Teachers access  

Username or email:


Password:

Remember me

Register Forgot my password

Log in:

Register Forgot my password Close
Live worksheets  > Marathi (Marāṭhī)

Marathi (Marāṭhī) worksheets and online exercises
    Language: Marathi (Marāṭhī)    

Order results:

Interactive worksheet Z.p.pri.school,chargaon (chak)
Z.p.pri.school,chargaon (chak)
Grade/level: 3
by SindewahiInteractive worksheet प्राणी आणि त्याच्या सावल्या
प्राणी आणि त्याच्या सावल्या
Grade/level: 4th
by RKManolkarInteractive worksheet म्हणी
म्हणी
Grade/level: Gr-7,8
by Meenahankar

Interactive worksheet माझे खेळ
माझे खेळ
Grade/level:
by samirlonkarInteractive worksheet विजयनगरचे साम्राज्य Vijaynagar Empire
विजयनगरचे साम्राज्य Vijaynagar Empire
Grade/level: 7
by ppowar0102Interactive worksheet सजीवांचा मूलभूत घटक
सजीवांचा मूलभूत घटक
Grade/level: 9
by AHYALLURKARInteractive worksheet Mental math
Mental math
Grade/level: Grade 3 and 4
by KotakInteractive worksheet जिंकू आम्ही लढाई
जिंकू आम्ही लढाई
Grade/level: 7
by SUNILBAGEWADIInteractive worksheet देह्मन्दीर कविता
देह्मन्दीर कविता
Grade/level: 6
by ManoharkumbharInteractive worksheet ए व ऐ चा अभ्यास
ए व ऐ चा अभ्यास
Grade/level: 3
by sheetalbachhavInteractive worksheet समानार्थी शब्द
समानार्थी शब्द
Grade/level: Class - 4
by sheetalbachhavInteractive worksheet वनस्पती
वनस्पती
Grade/level:
by VanitakondkeInteractive worksheet 1857 चे बंड झालेली ठिकाणे
1857 चे बंड झालेली ठिकाणे
Grade/level: 10
by RanchoInteractive worksheet Same Letter
Same Letter
Grade/level: 1
by anandishalaInteractive worksheet विजयनगरचे साम्राज्य Vijaynagar Empire
विजयनगरचे साम्राज्य Vijaynagar Empire
Grade/level: 7
by ppowar0102Interactive worksheet सर प्रश्न पत्रिका
सर प्रश्न पत्रिका
Grade/level: 5 वी
by sdpakhareInteractive worksheet वाहतुकीची साधने व मार्ग
वाहतुकीची साधने व मार्ग
Grade/level:
by samirlonkarInteractive worksheet वनस्पती
वनस्पती
Grade/level: 3
by VanitakondkeInteractive worksheet Colors
Colors
Grade/level: 1 and 2
by ShivanikInteractive worksheet वनस्पती
वनस्पती
Grade/level: 3
by VanitakondkeInteractive worksheet Math Puzzle
Math Puzzle
Grade/level: 3 and 4
by KotakInteractive worksheet मराठी महिने व सण
मराठी महिने व सण
Grade/level: 4
by sheetalbachhavInteractive worksheet वसई चा वेढा
वसई चा वेढा
Grade/level: १०
by 771974Interactive worksheet प्राण्यांची ओळख
प्राण्यांची ओळख
Grade/level: 2
by sachin1985Interactive worksheet Live Worksheet 4.2
Live Worksheet 4.2
Grade/level: 5th
by Pralhad73Interactive worksheet कविता - भोपळा
कविता - भोपळा
Grade/level: Grade 4
by RekhakaleInteractive worksheet मागे पुढे
मागे पुढे
Grade/level:
by YuvrajInteractive worksheet कृत्रिम तंतू आणि प्लॅस्टिक
कृत्रिम तंतू आणि प्लॅस्टिक
Grade/level: 8
by AHYALLURKARInteractive worksheet Vyanjan क ते ण
Vyanjan क ते ण
Grade/level: Grade 1
by RekhakaleInteractive worksheet Match the correct word
Match the correct word
Grade/level: Grade 2
by PratibhamoreInteractive worksheet Phrases
Phrases
Grade/level: 1st std to 4th std
by parvarishInteractive worksheet Join word
Join word
Grade/level: 1
by BhongRajkumarPandurangInteractive worksheet Marathi
Marathi
Grade/level: 1
by Shabnam06Interactive worksheet भला जन्म हा कृतीपाठ
भला जन्म हा कृतीपाठ
Grade/level: १०
by 771974Interactive worksheet भारतातील अणुऊर्जा प्रकल्प
भारतातील अणुऊर्जा प्रकल्प
Grade/level: 10
by RanchoInteractive worksheet जीवन क्रिया 3
जीवन क्रिया 3
Grade/level: 10
by AHYALLURKARInteractive worksheet Opposite words
Opposite words
Grade/level: Grade 2
by PratibhamoreInteractive worksheet मानवी पचन संस्था
मानवी पचन संस्था
Grade/level: 7
by AHYALLURKARInteractive worksheet व्यंजन
व्यंजन
Grade/level: Grade 1
by RekhakaleInteractive worksheet Nmms
Nmms
Grade/level: 8
by santosh8236Interactive worksheet अंक
अंक
Grade/level:
by sheetalbachhavInteractive worksheet Animals and their youngone
Animals and their youngone
Grade/level: 3
by Sarika_28Interactive worksheet समानार्थी शब्द
समानार्थी शब्द
Grade/level: 9
by sangeetaharadetanapureInteractive worksheet बेरीज
बेरीज
Grade/level: 4 थी
by ppowar0102Interactive worksheet ध्वनिदर्शक शब्द
ध्वनिदर्शक शब्द
Grade/level: 5
by sheetalbachhavInteractive worksheet मागे पुढे
मागे पुढे
Grade/level:
by samirlonkarInteractive worksheet सभोवतालच्या वनस्पती
सभोवतालच्या वनस्पती
Grade/level: इयत्ता- दुसरी
by syambewadikarInteractive worksheet सर्वात्मका शिवसुंदरा
सर्वात्मका शिवसुंदरा
Grade/level: 7
by SUNILBAGEWADI   Next