Students access
Teachers access  

Username or email:


Password:

Remember me

Register Forgot my password

Log in:

Register Forgot my password Close
Live worksheets  > Macedonian

Macedonian worksheets and online exercises
    Language: Macedonian    

Order results:

Interactive worksheet Еквивалентни дропки
Еквивалентни дропки
Grade/level: 3
by SKolevaInteractive worksheet Работа со податоци
Работа со податоци
Grade/level: 1
by BBekirInteractive worksheet Пресликување на многуаголник со осна симетрија, транслација и ротација
Пресликување на многуаголник со осна симетрија, транслација и ротација
Grade/level: 6
by Vesna147

Interactive worksheet НЛ Затворено и отворено струјно коло
НЛ Затворено и отворено струјно коло
Grade/level: 4
by PachikolevaDoriInteractive worksheet Тематски тест - Звук
Тематски тест - Звук
Grade/level: четврто одделение
by cljamcevskaInteractive worksheet Тематски тест - сообраќај
Тематски тест - сообраќај
Grade/level: 4 ( чтврто одделение )
by cljamcevskaInteractive worksheet Л-н
Л-н
Grade/level: пред-школска
by anicapetkoskaInteractive worksheet Where is Г
Where is Г
Grade/level: Grade 1
by LidijaVangelovaInteractive worksheet Ова сум јас
Ова сум јас
Grade/level: 4-7
by bile_teachInteractive worksheet Колку подароци има под секоја елка? ( Во соработка со Росица)
Колку подароци има под секоја елка? ( Во соработка со Росица)
Grade/level: Градинка
by LazareskaBInteractive worksheet Буква ќ
Буква ќ
Grade/level: 1
by zorica20Interactive worksheet Л-н
Л-н
Grade/level: пред-школска
by anicapetkoskaInteractive worksheet Латиница  N i S
Латиница N i S
Grade/level: 3 одделение
by ViktorijaDanilovskaInteractive worksheet Множење
Множење
Grade/level: 5
by BBekirInteractive worksheet Њ-р
Њ-р
Grade/level: пред-школска
by anicapetkoskaInteractive worksheet Мешани броеви на бројна оска
Мешани броеви на бројна оска
Grade/level: 4
by AnaBoskoskaInteractive worksheet Контролрн тест - Множење до 1 000
Контролрн тест - Множење до 1 000
Grade/level: 4 четврто одд.
by cljamcevskaInteractive worksheet Примена на законот за рефлексија
Примена на законот за рефлексија
Grade/level: 8
by Vesna147Interactive worksheet Процент 1.4 пример 1
Процент 1.4 пример 1
Grade/level: 6
by SilvanaJBInteractive worksheet Музичка писменост
Музичка писменост
Grade/level: 4
by TeacherKetiInteractive worksheet Видови прашања во liveworksheets
Видови прашања во liveworksheets
Grade/level: 5
by ElenaApostolovaInteractive worksheet Зафатнина
Зафатнина
Grade/level: 2
by JasminaAngjelkova81Interactive worksheet Именувај ги животните и поврзи Во соработка со Росица
Именувај ги животните и поврзи Во соработка со Росица
Grade/level: Градинка
by LazareskaBInteractive worksheet Одземање со содржатели на 10
Одземање со содржатели на 10
Grade/level: 2 одд.
by bojananaInteractive worksheet Броење по 2 до 100
Броење по 2 до 100
Grade/level: 2 одделение
by LenaJeInteractive worksheet Pinokio
Pinokio
Grade/level: 5
by AnaBoskoskaInteractive worksheet Животен циклус кај растенија
Животен циклус кај растенија
Grade/level: петто
by natalija5Interactive worksheet Процент 2.2 задача 3
Процент 2.2 задача 3
Grade/level: 6
by SilvanaJBInteractive worksheet Makedonski jazik
Makedonski jazik
Grade/level: 4
by Tanja82Interactive worksheet Број 5 (Во соработка со Росица)
Број 5 (Во соработка со Росица)
Grade/level: Градинка
by LazareskaBInteractive worksheet С-у
С-у
Grade/level: пред-школска
by anicapetkoskaInteractive worksheet Процент 2.3.2 пример 2
Процент 2.3.2 пример 2
Grade/level: 6
by SilvanaJBInteractive worksheet Судоку равенки
Судоку равенки
Grade/level: 9
by Milena42Interactive worksheet Проверка на знаењата од темата „СООБРАЌАЈ“
Проверка на знаењата од темата „СООБРАЌАЈ“
Grade/level: 2nd
by Biljana_SpasovskaInteractive worksheet Мала ноќна музика
Мала ноќна музика
Grade/level: 2 одд.
by bojananaInteractive worksheet Х-ш
Х-ш
Grade/level: пред-школска
by anicapetkoskaInteractive worksheet Процент 1.2.2 задача 2
Процент 1.2.2 задача 2
Grade/level: 6
by SilvanaJBInteractive worksheet Процент 2.2 пример 3
Процент 2.2 пример 3
Grade/level: 6
by SilvanaJBInteractive worksheet Хемија
Хемија
Grade/level: 9
by a_1980Interactive worksheet Текстуални задачи со примена на мерки за време
Текстуални задачи со примена на мерки за време
Grade/level: grade 2
by Biljana_SpasovskaInteractive worksheet Здрава храна
Здрава храна
Grade/level: Трето одделение
by sonjatrifunovskaInteractive worksheet Пита за непријателот
Пита за непријателот
Grade/level: 4
by AnaBoskoskaInteractive worksheet Devijacija
Devijacija
Grade/level: 5
by AnaBoskoskaInteractive worksheet Мерење време
Мерење време
Grade/level: 4
by JasminaANGELInteractive worksheet Тест геометрија
Тест геометрија
Grade/level: 5
by nastavnickaBepinaInteractive worksheet Процент 1.2.3 пример 1
Процент 1.2.3 пример 1
Grade/level: 6
by SilvanaJBInteractive worksheet Наставен лист
Наставен лист
Grade/level: 3
by SuzanaTanevaInteractive worksheet Броеви до 20
Броеви до 20
Grade/level: 1 одделение
by 180764   Next