Students access
Teachers access  

Username or email:


Password:

Remember me

Register Forgot my password

Log in:

Register Forgot my password Close
Live worksheets  > Bulgarian

Bulgarian worksheets and online exercises
    Language: Bulgarian    

Order results:

Interactive worksheet Повърхнината на България
Повърхнината на България
Grade/level: 3 клас
by g_dingilevaInteractive worksheet Народните будители
Народните будители
Grade/level: 3 клас
by g_dingilevaInteractive worksheet Правопис на гласни звукове
Правопис на гласни звукове
Grade/level: 2 клас
by petya_bratanova

Interactive worksheet Моята родина на географската карта
Моята родина на географската карта
Grade/level: 3 клас
by g_dingilevaInteractive worksheet Есен - четене с разбиране
Есен - четене с разбиране
Grade/level: 3 клас
by g_dingilevaInteractive worksheet 1 ноември- Ден на Народните будители
1 ноември- Ден на Народните будители
Grade/level: 3
by TomaatanasovaInteractive worksheet Корен на думата
Корен на думата
Grade/level: 3
by Cveta_GergovaInteractive worksheet Денят на народните будители
Денят на народните будители
Grade/level: 3 клас
by g_dingilevaInteractive worksheet Пиша правилно
Пиша правилно
Grade/level: 2 клас
by g_dingilevaInteractive worksheet Четене с разбиране
Четене с разбиране
Grade/level: 2 клас
by g_dingilevaInteractive worksheet Съществително име. Прилагателно име. Глагол.
Съществително име. Прилагателно име. Глагол.
Grade/level: 2 клас
by genigeInteractive worksheet Подготви се за училище, срички
Подготви се за училище, срички
Grade/level: Предучилищна група, Първи клас
by yayaednoInteractive worksheet Самостоятелна работа №2 Географска карта.
Самостоятелна работа №2 Географска карта.
Grade/level: 3
by maya_grozdevaInteractive worksheet Карта на България - пъзел
Карта на България - пъзел
Grade/level: 3 клас
by g_dingilevaInteractive worksheet Звучни и беззвучни съгласни. Правопис на съгласните в думата
Звучни и беззвучни съгласни. Правопис на съгласните в думата
Grade/level: 4 клас
by ITIDInteractive worksheet Лични местоимения - 3
Лични местоимения - 3
Grade/level: 3
by Cveta_GergovaInteractive worksheet Тела и вещества - провери какво знаеш
Тела и вещества - провери какво знаеш
Grade/level: 3 клас
by g_dingilevaInteractive worksheet Ъгъл
Ъгъл
Grade/level: 5 клас
by lemanahmedInteractive worksheet Самостоятелна работа
Самостоятелна работа
Grade/level: 4. клас
by Borjana_KrastevaInteractive worksheet Правопис на думи с йо и ьо
Правопис на думи с йо и ьо
Grade/level: 1-2 клас
by TomaatanasovaInteractive worksheet Четене с разбиране-3
Четене с разбиране-3
Grade/level: 2.клас
by DanyParvanovaInteractive worksheet Събиране и изваждане
Събиране и изваждане
Grade/level: Grade 1
by kalipeInteractive worksheet Работен лист 6 клас математика - Алгебричен сбор
Работен лист 6 клас математика - Алгебричен сбор
Grade/level: 6
by rumqnaboqnovaInteractive worksheet Четене с разбиране
Четене с разбиране
Grade/level: 2
by NelyBInteractive worksheet Твърди и меки съгласни
Твърди и меки съгласни
Grade/level: 4 клас
by nevena_raevaInteractive worksheet Работен  лист см, дм, м , сравняване на числата до 100
Работен лист см, дм, м , сравняване на числата до 100
Grade/level: 2
by kosharovaInteractive worksheet Числата до 1000 – четене, писане и сравняване
Числата до 1000 – четене, писане и сравняване
Grade/level: 3
by Antoaneta_KinevirskaInteractive worksheet Събиране на рационални числа с различни знаци
Събиране на рационални числа с различни знаци
Grade/level: 6 клас
by mariana_nedInteractive worksheet Подлог - упражнение
Подлог - упражнение
Grade/level: 4
by BelberovaInteractive worksheet Обикновени дроби - разпознаване
Обикновени дроби - разпознаване
Grade/level: 5
by snowbugInteractive worksheet Изречение
Изречение
Grade/level: 3
by SabinaEnchevaInteractive worksheet Части на речта
Части на речта
Grade/level: 3 клас
by MilenaPKInteractive worksheet Звукове и букви
Звукове и букви
Grade/level: 3 клас
by MilenaPKInteractive worksheet Правопис на гласни и съгласни
Правопис на гласни и съгласни
Grade/level: 4
by MeriGeorgievaInteractive worksheet -Приятели-, Диктовка
-Приятели-, Диктовка
Grade/level: 2
by Cveta_GergovaInteractive worksheet Умножение и деление с 2 и 3
Умножение и деление с 2 и 3
Grade/level: 2.клас
by DanyParvanovaInteractive worksheet Народни будители
Народни будители
Grade/level: 3 клас
by StoilovaInteractive worksheet Паисий Хилендарски
Паисий Хилендарски
Grade/level: 3 клас
by TomaatanasovaInteractive worksheet Тест 1- Математика, НВО 4 клас
Тест 1- Математика, НВО 4 клас
Grade/level: 4
by MaryBogomilovaInteractive worksheet Естествени числа
Естествени числа
Grade/level: 4
by PValevaInteractive worksheet Упражнения по БЕ
Упражнения по БЕ
Grade/level: 4
by ninaworkInteractive worksheet Правопис на думи
Правопис на думи
Grade/level: 2 клас
by EPAtanasovaInteractive worksheet Коледни кръстословици
Коледни кръстословици
Grade/level: лесно
by lidiatsInteractive worksheet Събиране и изваждане до 100
Събиране и изваждане до 100
Grade/level: 2
by VillyhInteractive worksheet Математика
Математика
Grade/level: 3
by kam4eto3Interactive worksheet Сродни думи
Сродни думи
Grade/level: Grade 3
by PValevaInteractive worksheet България на картата на Европа
България на картата на Европа
Grade/level: 4
by karakashevaInteractive worksheet Въздух и вода
Въздух и вода
Grade/level: 3 клас
by g_dingileva   Next