מבנה חומש במדבר

Age: 9-11
Level: ה
Language: Hebrew (modern) (he)
ID: 381168
24/09/2020
Country code: IL
Country: Israel
School subject: תורה (1060742)
Main content: בניית הנושאים והחלוקה הפנימית של הספר (1155911)
From worksheet author:

בניית הנושאים והחלוקה הפנימית של הספר

Loading ad...

מבנה חומש במדבר
מבנה חומש במדבר

Loading ad...